மெட்ரோ சானல் முன்ன பாரு. . .

நான் எனது ஆறாம் வகுப்பு வரை நடனங்களில் அவ்வளவாக ஈர்ப்பு கொண்டதில்லை. எனது ஊரில் நடக்கும் கோவில் திருவிழாக்களில் நடன நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் அங...

ஃபாரஸ்ட் கம்ப்

சமீபத்தில் பார்த்து என்னை மனதளவில் பாதித்த திரைப்படம் இது. இந்த திரைப்படத்தை பார்த்து முடிக்கும் போது எனக்கு "அன்பே சிவம்" திரைப்...