லிட்டில் மிஸ் சன்ஷைன்

 இந்த படத்தின் இறுதி 20 நிமிட காட்சிகளை ஒரு ஆங்கில சேனலில் பார்த்ததும் திரைப்படம் முழுவதையும் பார்க்கவேண்டும் என்கிற ஆவலை என்னுள் தூண்டியது...

பக்தி சிற்றுலா

கடந்த வியாழகிழமை காலையிலேயே நண்பன் பிரமோதிடம் இருந்து ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது. அதில் அவன் சனிக்கிழமை அன்று பெங்களூரை சுற்றி ஒரு பக்தி ...