முப்பொழுதும் உன் கற்பனைகள் - பாடல்கள்

இந்த படத்தின் அனைத்து பாடல்களையும் வெளியிடும் முன்பு "ஒரு முறை..." எனத்தொடங்கும்  ஒரே ஒரு பாடலை மட்டும் வெளியிட்டார்கள். அந்த ப...

முன்தினம் பார்த்தேனே...

 நேற்று முன்தினம் தான் இந்த திரைப்படத்தை பார்த்தேன். ஒரு முறை ஜெயா தொலைகாட்சியில் அரைகுறையாக இந்த படத்தை பார்த்த நியாபகம். சில திரைப்படங்க...