முகமூடி

சூப்பர் ஹீரோ திரைப்படங்களை ஹாலிவுட்டில் மட்டுமே அதிக அளவில் பார்த்து பழகிய நமக்கு முகமூடி மாதிரியான திரைப்படங்களை ரசிப்பதென்பது கடினமே....