துப்பாக்கி

துப்பாக்கி இந்த வருடத்தில் வெளியான ஆக்க்ஷன் திரைப்படங்களில் மிகச்சிறந்த வெற்றிப்படம் என்பதை ஆணித்தரமாக பதிவு செய்துள்ளது. ஒரு காலத்தில்...