விஸ்வரூபம்

பெரும்பாலோனோர் திரைப்படத்தை திரைஅரங்கில் பார்த்துவிட்டு திருட்டு விசிடிகளில் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் இந்த சமயத்தில், நான் இந்த படத்தை...