நானும்.. சென்னை டிராபிக் போலீஸும்..

பெங்களூரில் இருந்து சென்னைக்கு பணிமாற்றதையும், இட மாற்றத்தையும் கடந்தமாதம் ஒரு சேர தேடிக்கொண்டேன். சென்னைக்கு மாற்றலாகி வருவதற்கு முன்...

சூது கவ்வும் நேரம்

கலைஞர் டிவியில் வரும் நிகழ்ச்சிகளில் உருப்படியான ஒரே நிகழ்ச்சி நாளைய இயக்குனர் மட்டுமே. ஏன் பாசத்தலைவனுக்கு நடத்தப்பட்ட பாராட்டு வி...