ஜிகர்தண்டா

பெங்களூரில் பீட்சா படம் பார்க்க சென்றிருந்த சமயம், நாங்கள் டிக்கெட் கவுண்டரில் நின்றுகொண்டிருந்தோம். அப்போது அங்கே வந்த ஒரு வட நாட்டுக்கா...