சேட்டை

தமிழ் சினிமாக்களில் வலுவான கதை மற்றும் திரைக்கதையை நம்பி எடுக்கப்படும் திரைப்படங்கள் குறைந்துகொண்டே வருகின்றது. நகைச்சுவைக்கு மட்டும் ...