மெட்ராஸ்

 சென்னைக்கு வந்து ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாகிவிட்டது. இன்றளவும் சென்னை பழக்கப்படவில்லை. சென்னை கற்றுக்கொடுத்த வாழ்க்கை பாடங்கள் பல. குறைந்த த...