கவிதை கிறுக்கல்கள்....!!

காணவில்லை 


                                        தொடும் தொலைவில் அவள் இருந்தும்,
                                        தொலைந்து போன இதயத்தை,
                                        கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை...

                                        ஒளித்து வைத்து கொண்டாய் என்று,
                                        ஒளிந்து ஒளிந்து இன்னும் அருகில் சென்றேன்...

                                        ஆயிரம் இதயங்களின் நடுவில்
                                        ஆயிரத்தில் ஒன்றான - என்
                                        இதயத்தை தேடுவது கடினம்,
                                        என்பதறிந்து பின்வாங்கினேன்...

                                        இத்தனை சிறிய இதயத்துக்குள்
                                        இத்தனை இதயங்களை  எப்படி புதைத்தாய்..??

                                        இது இதய பூந்தோட்டமா...??
                                        இல்லை, இதயப்புதைத்தோட்டமா...??
SHARE
    Blogger Comments
    Facebook Comments

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment